Søknader om sportilgang
Brudd pr. bane for R20
Antall brudd som er endret, nye, og endret status til utgått kortere enn 2 måneder før arbeidet starter,
og brudd som er endret, nye, og endret status til utgått lengre enn 2 måneder før arbeidet starter for R20
Søknader om brudd pr. mnd for R20 og R21
Alle statuser
Brudd pr. bane for R21
Antall brudd som er endret, nye, og endret status til utgått kortere enn 2 måneder før arbeidet starter,
og brudd som er endret, nye, og endret status til utgått lengre enn 2 måneder før arbeidet starter for R21
Brudd pr. bane for R22
Antall brudd som er endret, nye, og endret status til utgått kortere enn 2 måneder før arbeidet starter,
og brudd som er endret, nye, og endret status til utgått lengre enn 2 måneder før arbeidet starter for R22
Brudd pr. bane for R23
Antall brudd som er endret, nye, og endret status til utgått kortere enn 2 måneder før arbeidet starter,
og brudd som er endret, nye, og endret status til utgått lengre enn 2 måneder før arbeidet starter for R23